STAF SOKONGAN

Nama
Jawatan
Kategori
Tarikh Lahir
Mula Berkhidmat
: Siti Raya Binti Hj. Nasir
: Pembantu Tadbir
: N17
: 25.05.1956
: 01.07.1979
Nama
Jawatan
Kategori
Tarikh Lahir
Mula Berkhidmat

: Ainon Binti Warno
: Pembantu Tadbir Rendah
: N11
: 26.01.1953
: 04.03.1983

Nama
Jawatan
Kategori
Tarikh Lahir
Mula Berkhidmat

: Masturah Binti Abu Bakar
: Pembantu Tadbir Rendah
: N11
: 01.01.1967
: 03.05.1999

Nama
Jawatan
Kategori
Tarikh Lahir
Mula Berkhidmat
: Hamidah Binti Hj. Halil
: Pembantu Am Pejabat
: N1
: 18.07.1967
: 16.04.2003
Mula